Under utveckling

Gjerdelva kraftverk

Gjerdelva kraftverk ligger i Lyngen kommun i Troms och Finnmark fylke.

Sprängning i Gjerdelva

Stationen tar form

Klipp på tunnel

Laster flere videoer

Första sprängningen för tunneln, som blir 1 350 meter lång, gjordes 21 april 2023.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

16,6 GWh
Detta motsvarar ström till 1038 hushåll.