Gjerde kraftverk

Gjerde ligger i Mauranger i Kvinnherad kommun. De sex fallrättighetsägarna valde Småkraft som samarbetspartner 2003. Anläggningen driftsattes i april 2007 och har sedan start uppvisad god och stabil drift.

Tekniska data

Nederbördsfält

2,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 40 l/s

Inloppshöjd

433 m

Kraftverkshöjd

21,0 m

Fallhöjd

412 m

Produktion

5,7 GWh
Detta motsvarar ström till 356 hushåll.