Fosstveit kraftverk

Fosstveit kraftverk ligger i Tvedestrand kommun som är en del av Agder fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

350,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 350 l/s

Inloppshöjd

20 m

Kraftverkshöjd

5,0 m

Fallhöjd

14 m

Produktion

6,9 GWh
Detta motsvarar ström till 431 hushåll.