Fossåa Kraftverk

Fossåa Kraftverk ligger i Sør-Fron kommun i Innlandet fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

57,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 129 l/s

Inloppshöjd

870 m

Kraftverkshöjd

446,3 m

Fallhöjd

424 m

Produktion

23,3 GWh
Detta motsvarar ström till 1456 hushåll.