Engesetelva kraftverk

Engeset Kraftverk ligger i Gulen kommun i Vestland fylke

Markägare till Engesetelva ingick avtal med Småkraft under 2006. NVE beviljade licens för kraftverket 2010. Till följd av bristande kapacitet i nätet blev väntan lång innan byggandet kunde påbörjas. Under 2020 ingicks avtal med BKK-Nett, och man kunde börja bygga.

Flera ändringar gjordes i sista fasen innan detaljplanen för byggandet godkändes. En av de mest avgörande ändringarna var att rörgatan fick ett mycket brant parti. Detta var utmanande för entreprenören, men lyckligtvis var väderförhållandena fördelaktiga i och med en torr sommarperiod 2021. Därmed gick även denna del av projektet smidigt att bygga. Rörgatan på 1 620 meter är helt nedgrävd.

I slutet av oktober 2021 stod anläggningen klar för driftsättning och då var torrperioden över. Anläggningen har kommit igång och färdigställandet med uppgraderade skogsvägar kommer även underlätta åtkomst till utmarksresurser för markägarna. Stigarna till sätrarna är återställda och det estetiska har tagits tillvara .

Tekniska data

Nederbördsfält

3,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 40 l/s

Inloppshöjd

385 m

Kraftverkshöjd

65,0 m

Fallhöjd

320 m

Produktion

9,6 GWh
Detta motsvarar ström till 600 hushåll.