Egge kraftverk

Egge kraftverk ligger i Gloppen kommun i vestland fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

14,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 60 l/s

Inloppshöjd

492 m

Kraftverkshöjd

178,8 m

Fallhöjd

314 m

Produktion

19,9 GWh
Detta motsvarar ström till 1244 hushåll.