Døla kraftverk

Døla kraftverk ligger i Steinkjer kommun som är en del av Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

5,7 GWh
Detta motsvarar ström till 356 hushåll.