Byro kraftverk

Älven Byro ligger mellan Måge och Reisete i Ullensvang kommun. Älven utgör en gräns mellan Måge och Lindvik. Markägarna var säkra på att älven hade potential för småskalig kraftproduktion. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har varit föremål för förhandling med flera utvecklare.

Historia

Älven Byro ligger mellan Måge och Reisete i Ullensvang kommun. Älven utgör en gräns mellan Måge och Lindvik. Markägarna var säkra på att älven hade potential för småskalig kraftproduktion. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har varit föremål för förhandling med flera utvecklare.

Under 2008 ingicks ett avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensarbetet och själva byggandet. NVE beviljade licens 2012, som via överklagande bekräftades av OED under 2013. Sommaren 2014 kom entreprenörerna med sina maskiner och 2016 stod kraftverket klart för produktion av förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Byro kraftverk ligger nu vackert anpassat till omgivningen vid riksvägen.

Projektet

Genomförandet av projektet stötte på en del utmaningar längs vägen. Namnet Byro betyder mjölkista, och kommer från upprepade snöskred om vintern (drivande snö står som mjölrök ur ravinen).

När man står uppe vid inloppet och ser ut över ravinen är det lätt att förstå varför man inte byggt något här tidigare. Inloppet var tvunget att byggas utan väg, och det mesta av entreprenadarbetet utfördes med ”gamla metoder”, med åtkomst via stege.

På den positiva sidan har lokal entreprenör och andra leverantörer hållit tidsplanen. Borrhålet träffade ”det inre skiktet” vid inloppet och själva arbetet med inloppströskeln har haft ganska fördelaktiga väderförhållanden. Detta i kombination med ett operativt projektteam och byggledning som har säkerställt att projektet färdigställdes enligt tidsplaneringen.

Samarbetet med markägarna har varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under både ansöknings- och byggfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

Tekniska data

Nederbördsfält

2,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 75 l/s

Inloppshöjd

499 m

Kraftverkshöjd

14,0 m

Fallhöjd

484 m

Produktion

9,4 GWh
Detta motsvarar ström till 588 hushåll.