Bordalselva kraftverk

Bordalselva kraftverk ligger i Molde kommun i Møre og Romsdal fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 45 l/s

Inloppshöjd

303 m

Kraftverkshöjd

7,0 m

Fallhöjd

296 m

Produktion

6,8 GWh
Detta motsvarar ström till 425 hushåll.