Blådalselva kraftverk

Blådalselva ligger i Kvingedalsvassdraget i Masfjorden kommun, Vestland fylke och rinner ut i Kvingedalsvatnet

Blådalelva kraftverk invigdes 1 december 2010 med markägare, representanter från Masfjorden kommun och andra inbjudna gäster på plats. Ordföranden för Masfjorden, Håkon Matre stod för öppningsceremonin. Genom att klicka på Strilen här eller Nordhordlandsavisa här kan du se tidningsartiklar från invigningen.

Historia
Så långt tillbaka som man kan minnas har Blådalsvannet och älven använts både för flottning, sågverk och kraftproduktion. Huvudbyggnaden som står på Fredheim idag byggdes upp igen efter en brand tidigt på 1900-talet. Materialet sågades på sågverket som låg strax nedanför den nuvarande kraftstationen. Sågverket var i drift fram till efter andra världskriget.

Under kriget användes älven för produktion av ström för eget bruk på Fredheim. Älven och Blådalsvannet hade även betydelse för en möbelverkstad som låg vid sjön på Nord-Kvingo. Verkstaden utnyttjade vattnet som rinner ut från Kvingedalsvannet där Blådalselva slutar. När möbelverkstaden behövde mer vatten öppnades dämningen uppe i Blådalsvannet. Detta var en dämning med tre manuellt styrda luckor som öppnades med hjälp av rep. Möbelverkstaden lades ner på 60-talet och sedan dess har dämningen i Blådalsvannet inte använts.

Historien kring nybyggda Blådalselva kraftverk började 2001. Markägarna började undersöka om det var möjligt att utnyttja älven till kraftproduktion igen. Markägarna ville satsa på ett stort projekt och man beslutade att det behövdes en samarbetspartner. Markägarna kontaktade Småkraft AS för att utreda möjligheterna i vattendraget och utvecklingsavtalet med Småkraft slöts 2004.

Projektet
Blådalselva kraftverk ligger vackert placerat vid Kvingedalsvatnet i Masfjorden kommun. Kraftverket är utfört i Småkrafts typiska stil med bland annat glasfasad och naturstensmur. Anläggningen är väl anpassad till terrängen och rörgatan är i sin helhet nedgrävd.

Licens beviljades i november 2007 och kraftverket stod färdigt i augusti 2010. Själva byggandet utfördes på cirka 14 månader. Samarbetet mellan markägarna och Småkraft har varit mycket gott, och flera av markägarna har varit delaktiga i det fysiska byggandet.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 180 l/s

Inloppshöjd

272 m

Kraftverkshöjd

26,0 m

Fallhöjd

246 m

Produktion

6,4 GWh
Detta motsvarar ström till 400 hushåll.