Bjørndalen kraftverk

Bjørndalen Kraftverk ligger i Voss kommun i Vestland fylke. Kraftverket driftsattes i juni 2022. Förväntad årsproduktion är på 6,6 GWh.

Tekniska data

Nederbördsfält

7,5 km²

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

498 m

Kraftverkshöjd

331,0 m

Fallhöjd

167 m

Produktion

6,6 GWh
Detta motsvarar ström till 413 hushåll.