Sökresultat

Kaldsåni kraftverk – Småkraft

Kaldsåni kraftverk

Under 2008 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens 2012. Hösten 2013 anlände grävmaskinerna

Läs mer →

Hommsåne kraftverk

Historia Hommsåne ligger i Homme i Valle kommun. Fallrättigheterna tillhör markägare på tre jordbruk. En av markägarna var under 2004 med vid byggandet av Bjørgum

Läs mer →
Bjørgum kraftverk – Småkraft

Bjørgum kraftverk

Historia Det hela började 1996 när Arne T. och Torleiv G. Bjørgum tog en titt i ”Samla plan for vassdrag” (samlad plan för vattendrag) för

Läs mer →