Viggeby kraftverk

Viggeby kraftverk ligger vid vattendraget Tvärån, i Söderköpings kommun i Östergötland.

Tekniska data

Byggår

1949

Fallhöjd

14,5 m

Effekt

1,2 MW

Produktion

2,2 GWh