Venna kraftverk

Venna kraftverk ligger i Heim kommun, Trøndelag fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

18,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

205 m

Kraftverkshöjd

20,0 m

Fallhöjd

185 m

Produktion

9,8 GWh
Detta motsvarar ström till 613 hushåll.