Veiski kraftverk

Veiski kraftverk ligger i Sørfold kommun i Norland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

40,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 700 l/s

Inloppshöjd

791 m

Kraftverkshöjd

671,0 m

Fallhöjd

120 m

Produktion

20,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1250 hushåll.