Vassvikelva kraftverk

Vassvikelva kraftverk ligger vid Vassvikvatnet/Vintertun i Ullensvang kommun i Vestland fylke. Damm och inlopp består av en i berget utsprängd bassäng med 3 meter hög och 15 meter bred tröskel. Inloppskonstruktionen är en stålkonstruktion. Vattenvägen är totalt cirka 900 meter lång och består av nedgrävda rör. Kraftstationen är utförd i Småkrafts typiska stil.

Historia

Gården Vassvik ligger på Vintertun i Odda kommun. De äger även fallrättigheterna i Stølselva ner till Vassvikevatnet. Markägarna var övertygade om att älven hade god potential för småskalig kraftproduktion. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har varit föremål för flertalet planer genom åren.

Under 2007 ingicks avtal med Småkraft AS, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens under 2012. Sommaren 2013 anlände grävmaskinerna och hösten 2014 stod kraftverket färdigt. Området har även fått ett nytt och uppgraderat nät som Vassvik kraftverk kan skicka all ström till.

Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden vacker att se på och passar väl in i terrängen strax ovanför Vassvikevatnet.

Projektet

Genomförandet av projektet har stött på en del utmaningar längs vägen med arkeologiska undersökningar, brant terräng, kostsam och utdragen åtkomstprocess för kraft- och telenät samt sträng vinter under byggfasen.
Samarbetet med markägarna var varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under byggfasen har bidragit till projektgenomförandet.

Teknisk information

Vassvik kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 6,3 km2. Minsta vattenflöde på vintern är 30 l/s, medan det på sommaren ligger på 100 l/s. Inloppet ligger på en höjd om 689 meter och kraftstationen på 420, vilket ger en fallhöjd på 269 meter. Produktionen uppskattas till 7,7 GWh under ett normalt år. Det motsvarar strömförbrukningen för 385 hushåll.

Peltonturbinen har 5 strålar med en maximal kapacitet på 1 200 l/sek och driver en generator på 3 100 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet.

Inloppsdammen är byggd med låg kant i betong för att skapa en inloppsbassäng. Själva inloppskonstruktionen är Småkrafts prefabricerade ”hajbur”. Inloppet är väl anpassat efter terrängen och framstår som ett måttligt ingrepp i omgivningen.

Rörgatan är gjord i GRP/gjutjärn och nedgrävd från inlopp till station. Längden är 896 meter och diametern 700 mm.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Den är idag på 80 m2 och väl integrerad i terrängen. Utloppet förs via rör/kanal ut i Vassvikevatnet.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

686 m

Kraftverkshöjd

420,0 m

Fallhöjd

266 m

Produktion

7,7 GWh
Detta motsvarar ström till 481 hushåll.