Vannebo kraftverk

Vannebo kraftverk ligger i Overhalla kommun som är en del av Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

3,2 GWh
Detta motsvarar ström till 200 hushåll.