Vanndøla kraftverk

Nyttjande av vattenkraft har en lång historia i Jostedalen. Redan på 50-talet hade man planer på kraftutbyggnad i Breheimen. Under 1978 driftsattes Leirdøla kraftverk och under 1989 sattes Jostedal kraftverk i drift. Tillsammans producerar dessa två anläggningar årligen omkring 1,3 TWh.

Vanndalen är en av sidodalarna som påverkades av utbyggnaden av Jostedal kraftverk. I och med detta byggdes en anläggningsväg upp till en ort i inloppstunneln på omkring 1 000 meter över havet och ett bäckinlopp som överför det övre upptagningsområdet till Vanndalen. Detta stora projekt lämnar kvar ett vattenflöde som är en resurs för markägarna i området.
Genom ett avtal med Småkraft AS (senare överfört till Luster Småkraft AS) under 2004 ställde markägarna fallrättigheterna till förfogande för att utveckla ett småskaligt kraftprojekt. Luster Småkraft AS tog på sig risken, arbetet med licensen och själva byggandet. I maj 2008 driftsattes kraftverket och ger nu förnybar energi och lokala näringsintäkter.
Kraftverksprojektet i Vanndøla har skapat stor aktivitet under byggperioden och gett näringsintäkter till markägare och lokalområdet. Drift och underhåll kommer att utföras av markägarna och lokala företag.

Vanndøla kraftverk har, i likhet med andra kraftverk utvecklade av Småkraft, fått lovord gällande arkitektur och anpassning till terrängen.

Det byggmässiga genomförandet bjöd på en rad utmaningar, i synnerhet den branta rörgatan. Inloppet ligger i en naturlig bassäng och glider smidigt in i omgivningen. Övre delen av rörgatan går i lätt terräng men den mittersta delen har en lutning på 27 grader. Entreprenören fick en utmaning med att komma fram längs rörgatan. Vid 325 meters höjd korsar rörgatan älven via en rörbro. Kunniga lokala entreprenörer löste uppgiften på ett tillfredsställande sätt trots en kombination av mycket snö och besvärlig terräng.

Större delen av rörgatan är insprängd i berg och kraftstationen står på berg. Utloppet från kraftstationen ligger uppströms en anadrom sträcka. Detta har man tagit hänsyn till genom att kraftstationen är utformad så att vattnet rinner igenom även om maskinen plötsligt skulle stanna. På det sättet förhindras uttorkning av älven nedströms från kraftstationen eftersom man inte behöver vänta på att vattnet ska rinna över dammen.

Kraften som produceras levereras till nätet via en 280 meter lång kabel till befintlig högspänningsledning.

Luster Småkraft AS ägs av Luster Energiverk AS och Småkraft AS. Luster Småkraft ska utveckla, bygga och driva små kraftverk i Luster kommun tillsammans med lokala fallrättighetsinnehavare. Bolaget har sitt säte i Luster kommun och har två anläggningar i drift, samt ytterligare fem projekt för vilka man sökt licens.

Luster Energiverk AS är koncessionshavare i området i Luster kommun och har som producent och distributör av elkraft en historia ända tillbaka till 1915.

Jostedalen är en älvdal i Luster kommun, österut i Sogn og Fjordane fylke. Dalen ligger mellan Jostedalsbreen och Jotunheimen och är omgiven av höga fjäll och glaciärer.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

704 m

Kraftverkshöjd

194,0 m

Fallhöjd

510 m

Produktion

12,8 GWh
Detta motsvarar ström till 800 hushåll.