Valken kraftverk

Valken kraftverk i Saltdal kommun driftsattes i december 2015. Kraftverket använder ett fall på 210 meter i Saksenvikelva och har en installerad effekt på 9,9 MW. Kraftverket kommer ha en årlig genomsnittlig produktion på cirka 29 GWh, vilket motsvarar strömförbrukningen för omkring 1 500 hushåll.

Damm och inlopp är utförda i platsgjuten betong med HRV på 330,5 meters höjd. Från inloppet leds vattnet in i en 1 760 meter lång tunnel ner mot kraftstationen. Sista delen av vattenvägen består av duktila gjutjärnsrör med en diameter på 1,6 meter som är nedgrävda i tunneln mellan betongplugg och kraftstation.

Från inloppet ska under perioden 1 maj till 30 september släppas ett minsta vattenflöde på 500 l/s. Under perioden 1 oktober till 30 april ska 70 l/s släppas. Om inflödet är mindre än kravet på minsta vattenflöde ska hela inflödet släppas förbi.

Kraftstationen är utrustad med ett peltonaggregat med kapacitet på 1,3 m³/s och ett francisaggregat med kapacitet på 4,0 m³/s. Dessa har en total gemensam effekt på 9,9 MW. Kraftstationen består av maskinsal, kontrollrum, högspänningsrum och utvändiga transformatorrum.

Tekniska data

Nederbördsfält

59,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 500 l/s

Inloppshöjd

330 m

Kraftverkshöjd

210,0 m

Fallhöjd

120 m

Produktion

29,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1813 hushåll.