Valdra kraftverk

Valdra kraftverk ligger i Etne kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

6,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 20 l/s

Inloppshöjd

325 m

Kraftverkshöjd

50,0 m

Fallhöjd

275 m

Produktion

9,1 GWh
Detta motsvarar ström till 569 hushåll.