Vågaåna kraftverk

Vågaåna kraftverk ligger i Vindafjord kommun, Rogaland Fylke. Driftsvattenvägen är utförd genom användning av ny borrteknik. Erfarenhet från detta projekt öppnar upp möjligheten att bygga vattenväg i fjäll, även för små projekt.

Historia

Gården Våga ligger vid Hustoftvannet, mellan Imsland och Skipavåg i Vindafjord kommun. Den har lite odlingsbar mark, men desto större utmarksområde med tillhörande säter, och inte minst en brant älv.

Det nya kraftverket har inlopp strax nedanför Vågastølen. Inloppet ligger på mark som samägs med flera andra bruk i Hustoft och Skipavåg.

Under 2003 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens 2007. Anläggningsarbetet kom igång vid årsskiftet 2008/2009. I oktober 2012 stod kraftverket klart att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Vattnet från Vågaåna har även tidigare nyttjats i näringssyften. Utöver kraftverket, förser älven idag en fiskodling, Vågafossen Settefisk AS, som ligger vid älvens utlopp till sjön.

Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden vacker att titta på och passar väl in i omgivningen vid riksvägen mot Ryfylke. Vågaåna kraftverk har blivit en anläggning som både markägarna och Småkraft är stolta över!

Projektet

Genomförandet av byggprojektet har haft sina utmaningar. Att bygga i den branta terrängen förutsatte en vattenväg i fjället. Småkraft valde att lösa detta i form av ett samarbete med Norhard, som har utfört fjällborrning som ett pilotprojekt för sin riktningsborrningsteknik.

Fördelen med att borra vattenväg i fjäll är att lösningen innebär ett mindre ingrepp i naturen och ger möjlighet för lägre kostnader jämfört med traditionella tunnel-/schaktlösningar. Projektet i Vågaåna har gett de involverade partnerna mycket erfarenhet och god kunskap om hur man ska gå tillväga vid kommande projekt som baseras på riktningsstyrd fjällborrning.
I ett pilotprojekt som detta är det extra viktigt att kunna tackla utmaningar allteftersom de dyker upp. Drivna entreprenörer i kombination med erfarna projektledare har varit avgörande för att hantera oförutsedda problem längs vägen.

Teknisk information

Vågaåna kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 5,1 km2. Inlopp på en höjd om 465 meter och kraftstation på 38 ger en fallhöjd på 427 meter. Produktionen uppskattas till 9,8 GWh under ett normalt år. Detta motsvarar strömförbrukningen för 490 hushåll. Minsta vattenflöde är 50 l/sek året runt.
Peltonturbinen har 4 strålar med en maximal kapacitet på 0,98 m3/sek. Den driver en generator på 3 800 kVA, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppsdammen är en utsprängd bassäng med låg damm i armerad betong med ”hajbur” (prefabricerad) som inloppskonstruktion. Inloppet är väl anpassat till terrängen på plats och ter sig som ett mindre ingrepp i omgivningen. Vattenvägen består av 2 borrhål på 150 respektive 720 meter, samt 180 meter rör i dike, med en diameter på 0,6 meter.
Kraftstationsbyggnaden är på 80 m2 och utförd i Småkrafts välkända byggstil. Byggnaden passar väl in i omgivningen. Utloppet förs tillbaka till älven via rör.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

465 m

Kraftverkshöjd

38,0 m

Fallhöjd

427 m

Produktion

9,8 GWh
Detta motsvarar ström till 613 hushåll.