Usma kraftverk

Elva Usma ligger i Sunndal kommun, Møre og Romsdal fylke. Usma kraftverk utnyttjar ett fall i älven mellan Grindbakken och Brandstad på 127 meter. Årlig kraftproduktion är strax över 17 GWh under ett genomsnittligt år och installerad effekt är på 4,6 MW. Licens beviljades under 2007 och kraftverket stod färdigt 2010.

Historien om Usma

Usma är det primära vattendraget i Øksendalen. Älven har sitt ursprung från en liten tjärn som ligger mellan Søndre Steinbruhø och Kleivhø inåt Aursjøområdet. Älven rinner förbi Moldbakken säter och gården Jønstad innan den rinner vidare ner i dalen mot Brandstadgårdene. Älven tar upp en del vatten från sidovattendrag på sin väg genom dalen.

Usma kraftverk utnyttjar fallet från Grindbakken, som ligger halvvägs mellan Brandstad och Jønstad, och vidare ner mot Brandstadgårdene.

Älven användes förr för att driva gårdarnas kvarn. Murarna syns fortfarande på andra sidan älven, där kraftstationen nu står. Älven är en typisk översvämningsälv och har ganska stor variation i vattenflödet. Upptagningsområdet för Usma kraftverk är cirka 40 kvadratkilometer.

Tanken på ett kraftverksprojekt uppkom 1999. De två markägarna ville stärka gårdarnas näringsintäkter och de enades om en delning av fallrättigheten på 50 % var. Snart stod det klart att projektet skulle innebära omfattande investeringar. De kom därför överens om att hitta en extern samarbetspartner istället för att själva ta risken med att bygga. Efter förhandlingar med flera alternativa samarbetspartner slöts avtal med Småkraft i december 2004. Markägarna hoppas att anläggningen ska ge ett värdefullt ekonomiskt tillskott till gårdarna under många år. En positiv sidoeffekt av byggandet är att Øksendalingene nu kan dra nytta av ny nedgrävd nätkabel samt höghastighetsbredband och kabel-tv via fiber.

Usma kraftverk har två vertikala francisturbiner och generatorer. Maximal kapacitet är 4,5 m3/s med installerad effekt på 4,6 MW. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Vattenvägen består av 1 450 meter nedgrävt GRP-rör med omkring 260 meter tunnel upp mot inloppet. Kraftstationen är utförd i enlighet med Småkrafts estetiska riktlinjer med bland annat glasfasad.

Tekniska data

Nederbördsfält

0,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 760 l/s

Inloppshöjd

315 m

Kraftverkshöjd

188,0 m

Fallhöjd

127 m

Produktion

17,1 GWh
Detta motsvarar ström till 1069 hushåll.