Urdsdalselva kraftverk

Urdsdalselva kraftverk ligger i Vefsn kommun i Nordland. Kraftverket med sina två peltonturbiner producerar 8,9 GWh under ett normalt år, vilket motsvarar strömförbrukningen för cirka 450 hushåll.

Det speciella med detta kraftverk är utformningen av kraftstationsbyggnaden. Den ligger nere vid sjön och är utformad som en sjöbod och passar därmed naturligt in i omgivningen.

Urdsdalselva rinner ner längs en sydlig dal och ut i Vefsnfjorden. Urdsdalen präglas av en rik och frodig vegetation med kärlväxter. Området har både lövträd och gran. Granarna finns i synnerhet på östra sidan av älven medan västra sidan består av områden med lövskog.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 175 l/s

Inloppshöjd

197 m

Kraftverkshöjd

4,0 m

Fallhöjd

193 m

Produktion

8,9 GWh
Detta motsvarar ström till 556 hushåll.