Ulvilla kraftverk

Ulvilla kraftverk ligger i Verdal kommun som är en del av Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

4,3 GWh
Detta motsvarar ström till 269 hushåll.