Tysseelva kraftverk

Tysseelva kraftverk ligger i Suldal kommun i Rogaland fylke

Vattnet i Tysseelva har länge använts för att driva sågverk. Berättelserna i Tysse omtalar det första gången under 1630, men sannolikt har sagan funnits sedan 1500-talet. Som andra sågverk i Ryfylke har nog även denna levererat trä till England och Nederländerna.

Under 1912 såldes fallrättigheterna från båda gårdsbruken på Rød och från det ena av de två bruken i Tysse. Fallrättigheterna köptes av kringresande spekulanter från Stavanger, Odd Roalkvam och Jakob E. Vik. De sålde vidare rättigheterna 1917 till en advokat i Stavanger, Einar Meling. Via dödsboet efter Meling ”försvinner” fallrättigheterna till Rogalandsbanken, senare Bøndenes Bank/Fokus Bank. Genom bankfusion hamnar fallrättigheterna hos Danske Bank. Den ena egendomsrätten till fallet ligger hos en av Tyssegårdarna och den andra hos Danske Bank. Småkraft hyr och står som utvecklare för kraftverket.

Tekniska data

Nederbördsfält

10,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

391 m

Kraftverkshöjd

44,0 m

Fallhöjd

347 m

Produktion

16,9 GWh
Detta motsvarar ström till 1056 hushåll.