Tyrisfors kraftverk

Tyrisfors kraftverk ligger vid vattendraget Stångån, i Kinda kommun i Östergötland.

Tekniska data

Byggår

1970

Fallhöjd

7,4 m

Effekt

1,3 MW

Produktion

2,3 GWh