Tverråga kraftverk

Småkraft driver två kraftverk i Leirskardalen, Tverråga och Leirelva kraftverk. Dessa två kraftverk producerar tillsammans 23,5 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för omkring 1 200 hushåll. Det finns två separata inlopp, ett i Leirelva och ett i Tverråga. Båda har varsin rörgata ner till den gemensamma kraftstationsbyggnaden.

Inloppet till Tverråga är svåråtkomligt. Av denna anledning valde man att använda så kallat ”coanda-inlopp” med självrensande galler. Detta innebär minimalt underhållsbehov och färre besök uppe vid inloppet.

Under byggandet etablerades en kabinbana som användes under arbetena uppe vid den branta Tverrålia. Att man valde denna lösning beror på att en kabinbana medförde mindre naturingrepp än vad som annars skulle ha krävts vid traditionellt byggande. Dessutom var detta även en rimligare lösning än traditionell drift. Efter Tverrålia går rörgatan vidare tillsammans med rörgatan från Leirelva. Detta gemensamma dike går i en ganska snäll terräng, men rörgatan går mitt igenom ett gårdstun och fylkesväg 322 måste korsas, så några utmaningar bjöd byggprocessen på.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

561 m

Kraftverkshöjd

135,0 m

Fallhöjd

426 m

Produktion

9,1 GWh
Detta motsvarar ström till 569 hushåll.