Tveitaskar kraftverk

Tveitaskar kraftverk är välbyggt och ligger vackert placerat längs älven. Samarbetet mellan Småkraft, markägare och leverantörer var gott. Projektet var utmanande bland annat för att den övre delen av rörgatan och inloppskonstruktionen ligger i ett svåråtkomligt område. Detta ledde till att all betong till inloppet fraktades med helikopter, men trots utmaningarna genomfördes projektet inom budget.

Historien om Tveita och Skaraelva

Tveitaskar kraftverk ligger i Hålandsdalen i Fusa kommun. Det är en snygg och skickligt byggd anläggning som ger produktion av miljövänlig, förnybar energi.

Med Tveitaskar kraftverk i drift för gårdarna på Tveita traditionen vidare när det kommer till att skapa alternativa inkomstkällor i tillägg till jordbruket. En bred inkomstgrund är viktigt för att stärka möjligheterna för att upprätthålla bosättningen i bygden.

Förr bestod Tveita av en gård som senare delades upp i två, och slutligen tre bruk. Gårdarna på Tveita har bedrivit traditionell djurhållning i flera generationer och traditionen upprätthålls hos Bjarte Skjelvan. Efter kriget grundades utöver gårdsdriften ett transportbolag som var i drift under några decennier. Tveita har tidigare haft ett eget skifferbrott. Skiffern från Tveita är särskilt vit, vilket har satt sin prägel på husen i området. Älven har dessutom levererat energi till ett lokalt kvarnhus på Tveita, vilket alla gårdar har haft nytt av.

Kontakt med resten av världen har inte alltid varit enkel för folket på Tveita. Med traditionell djurhållning fraktades varor som smör och ost antingen över fjället till Strandebarm, eller via roddbåt över Skogseidvannet ner till Sævereid. När vägen anlades fick dalen en mer naturlig anslutning till Fusa. Tveita var tidigare en del av Hålandsdalen kommun, som under 1964 blev en del av Fusa kommun.

Det finns flera älvar som kommer ner till Tveita. Tveitaskaret kraftverk nyttjar fallet i en av dem – Skarelva. Älvarna är en del av vardagen för gårdarna på Tveita, som vid flera tillfällen drabbats av stora översvämningar. I slutet av 1970-talet och under 2007 gjordes stora arbeten för att avgränsa översvämningsområdet. Detta arbete utfördes i NVE:s regi. I samarbete med etablerandet av kraftverket har man nu byggt väg upp i dalen och därmed ges enklare åtkomst till utmark och fjäll.

Med gemensam insats från markägare och Småkraft har en ny tid kommit till Tveita. God planering och utmärkt samarbete har gett ett kraftverk som bidrar med optimism och framtidstro.

Kraftverket sattes i provdrift 2009 och invigdes officiellt 31 augusti 2010 av Solveig Tveita Skjelvan, äldsta generationen från gården Tveita.

Tveiaskaret kraftverk är en del av Sævereidvassdraget och har ett upptagningsområde på 5,4 km2. Inloppet ligger på en höjd om 400 meter och stationen är placerad på 90, vilket ger en fallhöjd på 310 meter. Rörgatan är omkring 1 750 meter. Kraftverket har en installerad effekt på 4,2 MW med kapacitet på 1,55 kubik/sek. Krav på minsta vattenflöde är 50 l/sek. Man har installerat en peltonturbin och vattenvägen är utförd med gjutjärnsrör med diameter på 700 mm, nedgrävd i dike. Kraftstationen är utförd i enlighet med Småkrafts estetiska riktlinjer. Stationen är väl anpassad till omgivningen. Kraftverket har en förväntad genomsnittlig årsproduktion på 10 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 500 hushåll.

Tekniska data

Nederbördsfält

5,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

400 m

Kraftverkshöjd

90,0 m

Fallhöjd

310 m

Produktion

10,0 GWh
Detta motsvarar ström till 625 hushåll.