Tua kraftverk

Tua ligger i Verran kommun, Nord-Trøndelag fylke. I detta projekt samarbetar Småkraft med både privata fallrättigheter och med Verran kommun, som också har rättigheter i älven.

Tunselva ligger på nordsidan av Beitstadfjorden och har utlopp i fjorden vid byn Tua. Tua ligger cirka 7 km från staden Follafoss. Tillstånd för byggande gavs våren 2007.

I detta projekt har vi anlagt en utsprängd ”damm” som inloppsbassäng istället för en traditionell hög betongdamm. Vidare bjöd den sista delen av rörgatan på cirka 40 meter ner till stationen på utmaningar eftersom denna sträcka har en lutning på omkring 40°.

Här skulle man i traditionellt kraftverksbygge ha anlagt ett gjutet betongfundament för varje rörfog, något som är förhållandevis kostsamt i projekt av denna storlek. Vi har istället monterat rören i särskilda rörklämmor som är fästa med en ingjuten bergsbult per rörfog.

Tekniska data

Nederbördsfält

16,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 40 l/s

Inloppshöjd

165 m

Kraftverkshöjd

33,0 m

Fallhöjd

132 m

Produktion

4,9 GWh
Detta motsvarar ström till 306 hushåll.