Tossevikelva kraftverk

Tossevikelva kraftverk ligger i Ringerike kommun i Buskerud. Kraftverket kommer ha en årlig produktion på cirka 7,1 GWh, vilket motsvarar strömförbrukningen för omkring 355 hushåll.

Efter en byggtid på 11 månader sattes kraftverket i provdrift 3 oktober 2014. Damm och inlopp byggdes under vintern när det var lite vatten i älven. Dammens bräddavlopp är 15 meter i tillägg till 3 meter bräddavlopp vid gallret där även minsta vattenflöde rinner ut (24 l/s på vintern och 35 l/s på sommaren).

Rörgatan är på cirka 2,7 km med duktila rör på Ø 700 mm. Den går primärt i dike med berg och lösa material. Bruttofallhöjd är 307 meter.

Kraftstationen är på cirka 60 m2 och rymmer även Ringeriks Krafts nätstation

Här har man installerat en peltonturbin med 6 strålar och en effekt på 2,6 MW.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 35 l/s

Inloppshöjd

480 m

Kraftverkshöjd

173,0 m

Fallhöjd

306 m

Produktion

7,1 GWh
Detta motsvarar ström till 444 hushåll.