Tøsse kraftverk

Upptagningsområde 33 km2, kapacitet 5,9 m3/s, inflöde 73,2 miljoner m3, turbintyp Francis, antal turbiner 1.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

75 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

72 m

Produktion

3,5 GWh
Detta motsvarar ström till 219 hushåll.