Torvikelva kraftverk

Torvikelva ligger i Eid kommun i Sogn og Fjordane fylke. NVE har gett Småkraft tillstånd att utnyttja inflödet från ett upptagningsområde på 13,6 km2 i ett 104 meter högt fall mellan 113 meters och 9 meters höjd.

Status i november 2012:

Kraftverket är nu färdigreglerat och klart för ordinarie drift! Några utomhusarbeten återstår nere vid kraftstationen och nedre delen av vattenvägen.

Status i september 2012:

Kraftverket har anslutits till nätet! För närvarande är provkörningen tillfredsställande och kraftverket kommer snart leverera till nätet. Anläggningsarbetena håller på att avslutas. Det återstår lite arbeten uppe vid inloppet, och några utomhusarbeten nere vid kraftstationen. Vi räknar med att kraftverket går i ordinarie drift innan oktober.

Status i december 2011:

Gjutning av damm och inlopp är i slutfasen. GRP-rören är lagda, man har sprängt diket hela vägen upp till dammen. Den övre delen av rörgatan som består av PE-rör håller på att läggas. I kraftstationen är alla betongarbeten färdiga. Montering av aggregat och byggande under loppet av december.

Status i november 2011:

Markägarna har påbörjat skogsröjning och förberedelser för anläggningsstart. Entreprenörsarbetena påbörjas vid årsskiftet och driftsättning av anläggningen förväntas till februari 2012.

Torvikelva kraftverk kommer ha en installerad effekt på cirka 1,3 MW, en kapacitet på 1,65 m3/s och en uppskattad produktion på omkring 3,33 GWh under ett genomsnittligt år. Vattenvägen från inloppsdamm till station kommer bestå av cirka 1 070 meter rör.

Tekniska data

Nederbördsfält

13,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 200 l/s

Inloppshöjd

113 m

Kraftverkshöjd

9,0 m

Fallhöjd

104 m

Produktion

3,3 GWh
Detta motsvarar ström till 206 hushåll.