Tømmerdal kraftverk

Kraftverket ligger i Leksvik kommun i Nord-Trøndelag. Det byggdes av E-CO Vannkraft AS och övertogs av Norsk Grønnkraft AS i januari 2004, men ägs idag av Småkraft.

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

160 m

Kraftverkshöjd

35,0 m

Fallhöjd

125 m

Produktion

2,2 GWh
Detta motsvarar ström till 138 hushåll.