Tjøtaelva kraftverk

Tjøtaelva kraftverk ligger i Tjøtaelva som ligger i Gloppen kommun i Sogn og Fjordane fylke. Älven rinner ut i Hyenfjorden.

Tjøtaelva är en typisk översvämningsälv, som ligger svåråtkomligt på de branta fjällsidorna ner mot fjorden. Byggfasen av detta projekt bjöd på ordentliga utmaningar, bland annat har mycket brant terräng i kombination med stränga vintersäsonger utgjort ett bakslag.

Når slutresultatet blir så här bra beror det på effektiv samarbete mellan samtliga involverade parter. Här har även markägarna levererat ett extra starkt bidrag längs vägen i processen. Resultatet är ett fint kraftverk och 8 miljövänliga GWh som årligen kommer skickas ut på strömnätet.

Tekniska data

Nederbördsfält

3,0 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

385 m

Kraftverkshöjd

2,0 m

Fallhöjd

383 m

Produktion

8,1 GWh
Detta motsvarar ström till 506 hushåll.