Tjøredalselva kraftverk (Svartefoss)

Tjøredalselva (Svartefoss) kraftverk ligger i Fjaler kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

28,3 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 150 l/s

Inloppshöjd

248 m

Kraftverkshöjd

170,0 m

Fallhöjd

78 m

Produktion

4,2 GWh
Detta motsvarar ström till 263 hushåll.