Sveingård kraftverk

Sveingård kraftverk (tillsammans med Ritaelva) ligger i Tromsø kommun i Troms og Finnmark fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

30,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 130 l/s

Inloppshöjd

257 m

Kraftverkshöjd

3,0 m

Fallhöjd

254 m

Produktion

30,0 GWh
Detta motsvarar ström till 1875 hushåll.