Svarteström kraftverk

Svarteström kraftverk ligger vid vattendraget Botorpsströmmen, i Västerviks kommun i Småland.

Tekniska data

Byggår

1898

Fallhöjd

18,0 m

Effekt

0,8 MW

Produktion

2,5 GWh