Stublielva kraftverk

Stublielva ligger i Beisfjord i Narvik kommun. Fallrättigheterna samägs av flera lantbruk på fastighet nr 44. Markägarna var övertygade om att älven hade god potential för kraftproduktion. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras har varit föremål för förhandlingar med flera aktörer.

Under 2005 slöts avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens 2008. Processen med fastighetsrelaterade förtydliganden blev klart 2012. Sommaren 2013 anlände Narvik Graveservice AS med maskinerna och arbetet kunde påbörjas. Vid årsskiftet 2014/2015 stod kraftverket klart och redo att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter.

Stublielva kraftverk ligger väl anpassat till omgivningen vid utloppet av Stublielva. Inloppet med bräddavlopp i trä har blivit en destination för både proffs och för lokala vandrare.

Projektet

Genomförandet av projektet har stött på en del utmaningar längs vägen. Betongentreprenören gick i konkurs och fick ersättas. Byggande i terrängen sträckte sig över två stränga vintersäsonger. Detta krävde extraordinära åtgärder för att hålla igång anläggningsdriften.

På den positiva sidan har den lokala entreprenören och andra leverantörer bidragit till genomförandet. Detta i kombination med ett operativt projektteam och lokal byggledning har säkerställt att projektet slutfördes inom tidsplanen.

Samarbetet med markägarna har varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro under både ansökningsfasen och byggfasen har bidragit till gott projektgenomförande.

Tekniska data

Nederbördsfält

19,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 300 l/s

Inloppshöjd

290 m

Kraftverkshöjd

60,0 m

Fallhöjd

230 m

Produktion

8,4 GWh
Detta motsvarar ström till 525 hushåll.