Storelva kraftverk

Storelva kraftverk ligger i Gulen kommun i Vestland fylke (nord).

Tekniska data

Nederbördsfält

24,5 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 500 l/s

Inloppshöjd

108 m

Kraftverkshöjd

42,0 m

Fallhöjd

66 m

Produktion

10,8 GWh
Detta motsvarar ström till 675 hushåll.