Stølselva kraftverk

Stølselva kraftverk ligger i Sunnfjord kommun i Vestland fylke (nord).

Tekniska data

Nederbördsfält

5,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 20 l/s

Inloppshöjd

445 m

Kraftverkshöjd

140,0 m

Fallhöjd

305 m

Produktion

6,0 GWh
Detta motsvarar ström till 375 hushåll.