Stokkelandsåna kraftverk

Stokkelandsåna kommer från heden öster om Kvinesdal, och rinner ner i Litleåna på Frivoll/Espeland. Älven har ett stort, plant upptagningsområde, jämnt vattenflöde och lämpar sig väl för värdeskapande av olika slag.

Det har funnits kvarnar i älven tidigare. Under mitten av 80-talet bedömdes älven som ett vattenkraftsprojekt under Samla plan. Under 2005 ingicks avtal med Småkraft, som tog på sig risken, arbetet med licensprocessen och själva byggandet. NVE beviljade licens sommaren 2007. I december 2008 anlände grävmaskinerna och i maj 2010 stod kraftverket redo att leverera förnybar energi och lokala näringsintäkter. Med väggar i natursten och glasfasad är stationsbyggnaden trevlig att se på och passar fint in i omgivningen. Stokkelandsåna kraftverk har blivit en anläggning som både markägarna och Småkraft är stolta över!

Stokkelandsåna kraftverk använder ett fall på 138 meter i Stokkelandsåna, som ligger i Kvinesdal kommun i Vest-Agder fylke. Stokkelandsåna rinner ut i Litlåna, som är ett sidovattendrag till Kvina som rinner ut i Fedafjorden.

Peltonturbinen har 6 strålar med en maximal kapacitet på 2,7 m3/s och driver en generator på 3 500 kVa, 6 600 V. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet. Inloppsdammen är byggd som gravitationsdamm i armerad betong med kanal till galler och glidlucka. Den är anpassad efter terrängen på plats. Rörgatan i GRP/gjutjärn med 0,9 meter i diameter är 900 meter lång och helt nedgrävd.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil med prefabricerade delar. Den är idag på 80 m2 och väl integrerad i omgivningen. Utloppet förs tillbaka till älven via rör/kanal.

Tekniska data

Nederbördsfält

23,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 120 l/s

Inloppshöjd

292 m

Kraftverkshöjd

154,0 m

Fallhöjd

137 m

Produktion

8,3 GWh
Detta motsvarar ström till 519 hushåll.