Stampaelva Kraftverk

Stampaelva Kraftverk ligger i Jondal kommun i Vestland fylke.

Projektet

Anläggningen är byggd med väglöst inlopp 556 meter över havet. Inloppet är byggt på lösa material, har lägsta möjliga profil och är vackert stensatt runt bassängen. Från inloppet går en 100 meter nedgrävd rörgata för vattenvägen, innan vattenvägen går i borrhåll ner till kraftverket. Hela borrhålets längd är försedd med rostfritt rör (1 515 meter).

Kraftverket ligger fint intill fjorden med glasfasaden riktad mot fjorden och Strandebarm. Kraftverket har antagligen den bästa utsikten man kan få. Utloppet från kraftverket är gjort med vattenlås som är både stötdämpande och ger en fint litet vattenfall när kraftverket är igång.
På grund av det synliga vattenfallet har Stampaelva fått ett betydligt högre minsta vattenflöde på sommaren, 580 l/s. Detta är mer än hälften av det genomsnittliga vattenflödet. Av samma anledning har kraftverket en låg kapacitet på 1,22 m3/sek (118 % av det genomsnittliga vattenflödet)

Tekniska data

Nederbördsfält

8,6 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 580 l/s

Inloppshöjd

556 m

Kraftverkshöjd

4,0 m

Fallhöjd

552 m

Produktion

20,2 GWh
Detta motsvarar ström till 1263 hushåll.