Sørdalselva kraftverk

Sørdalselva kraftverk ligger i Vanylven kommun i Møre og Romsdal fylke. Kraftverket är projekterat med en fyllningsdamm och byggdes som en bassänglösning med uppströms tätning. Traditionellt inlopp. Vattenvägen ligger på östra sidan om älven från inloppet ner till vattenfallet. Här korsar rörgatan älven och går vidare cirka 100 meter i gammal väg innan den går ut i betesmark ner mot stationen. Man ska installera en peltonturbin med 5 strålar samt bypassventil i stationen

Status i juni 2016

Inloppskonstruktion färdiggjuten. Montering av mekaniska komponenter återstår. Dammarbetet ej påbörjat. Rör har anlagts från inlopp och dragits ner till älvkorsningen. Vidare har rör lagts från station och upp till nedre kurvan. Grävarbeten för kraftstationens grund är färdiga och betongarbetena har påbörjats.

Status i februari 2016

Grävning och grund för inlopp närmar sig slutet. Inloppet ska gjutas inom de närmaste veckorna. Dammbygget skjuts upp till våren/sommaren 2016 eftersom det blir enklare att hantera vattnet. Rördragning från inlopp och ner till älvkorsningen, samt från station och förbi den kommunala vägen (2 vägkorsningar). Vägen till stationen är färdig och stationstomten är förberedd. Arbetet med grunden sker vid månadsskiftet mellan februari och mars.

Status i november 2015

Arbetet har kommit igång och rörläggningen har påbörjats vid inloppet. Arbetet vid inloppet prioriteras. Vi vill komma så långt som möjligt innan vintern börjar på allvar. Hela vägen för rörgatan är rensad från skog och står redo för maskinerna.

Status i augusti 2015

En temporär väg har skapats vid inloppet. Rörleveransen förväntas i vecka 39. Än så länge har bara lite åtkomstväg till rördiket från inloppet och neröver gjorts. Vägen till stationen är nästan klar. Arbeten med stationstomten har kommit igång.

Tekniska data

Nederbördsfält

10,9 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 50 l/s

Inloppshöjd

269 m

Kraftverkshöjd

85,0 m

Fallhöjd

183 m

Produktion

7,7 GWh
Detta motsvarar ström till 481 hushåll.