Sølia kraftverk

Sølia kraftverk ligger i Storelva i Vassdalen i Fjaler kommun. Om man ser till namnet skulle det passa för elkraftverk. Fallrättigheterna ägs av fyra lantbruk. Markägarna var övertygade om att älven hade god potential för kraftproduktion. Hur värdeskapandet från älven skulle realiseras stod tidigt klart och markägarna valde 2008 att ta projektet vidare via ett avtal med Småkraft.

Projektet

Genomförandet av projektet har bjudit på en del utmaningar längs vägen, inklusive flera översvämningar under byggperioden.

På den positiva sidan har den lokala entreprenören och andra leverantörer hållit tiden. Detta i kombination med ett operativt projektteam har säkerställt att projektet färdigställdes inom tidsplanen.

Samarbetet med markägarna har varit gott. Deras bidrag i form av lokal kunskap och närvaro i alla faser har bidragit till ett gott projektgenomförande.

Sølia kraftverk har inflöde från ett upptagningsområde på 23,8 km2. Minsta vattenflöde är 140 l/s året runt. Inloppet ligger på en höjd om 229,9 meter och kraftstationen på en höjd om 166 meter, vilket ger en fallhöjd på 63,5 meter. Produktionen uppskattas till 6,35 GWh under ett normalt år. Detta motsvarar strömförbrukningen för 318 hushåll.

Francisturbinen har en maximal kapacitet på 3,83 l/sek och driver en generator på 2 200 kVA, 6,6 kV. All ström transformeras upp till 22 kV och levereras till nätet.

Inloppet är byggt som en betongtröskel med bräddavlopp. Själva inloppskonstruktionen är ett traditionellt inlopp i betong. Inloppet är väl anpassat till terrängen på plats och ger ett diskret intryck.

Rörgatan är gjord av GRP och duktila gjutjärnsrör. Den är nedgrävd från inlopp till station och längden är 660 meter och diametern 1 200 mm.

Kraftstationsbyggnaden är utförd i Småkrafts välkända stil. Den är på 80 m2 och passar väl in i omgivningen. Utloppet förs ut i Storelva strax nedanför vägen till Brattelia.

Tekniska data

Nederbördsfält

23,8 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 140 l/s

Inloppshöjd

230 m

Kraftverkshöjd

167,0 m

Fallhöjd

62 m

Produktion

6,3 GWh
Detta motsvarar ström till 394 hushåll.