Sølbergfallet kraftverk

Sølbergfallet kraftverk ligger i Orkland kommun i Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

1,4 GWh
Detta motsvarar ström till 88 hushåll.