Skyggeelva kraftverk

Skyggeelva Kraftverk ligger i Sunnfjord kommun i Vestland fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

8,1 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 100 l/s

Inloppshöjd

360 m

Kraftverkshöjd

6,0 m

Fallhöjd

354 m

Produktion

12,9 GWh
Detta motsvarar ström till 806 hushåll.