Skulbørstadfoss kraftverk

Skulbørstadfoss kraftverk ligger i Stjørdal kommun som är en del av Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

1,2 GWh
Detta motsvarar ström till 75 hushåll.