Skravlåga kraftverk

Skravlåga med tillhörande upptagningsområde ligger i Vefsn kommun, Nordland Fylke. Skravlåga ligger sydöst om bergskedjan Toven med vatteninlopp cirka 4 km väster om Elsfjord centrum. Skravlåga har sitt utlopp i havet cirka 1 km nordväst om Elsfjord centrum.

Inloppet ligger på cirka 263 meters höjd och utloppet på 4, vilket ger en fallhöjd på 259 meter. Vattenvägen består av en nedgrävd rörgata på nästan 4 km.

Kraftstationen ligger strax ovanför Skravlågas utlopp i sjön vid den befintliga båthamnen.

Tore Løkke har varit huvudentreprenör i samband med genomförandet av projektet. Elektromekaniken har levererats av Spetals Verk och Brødrene Dahl har levererat vattenvägsutrustningen.

Tekniska data

Nederbördsfält

15,2 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 270 l/s

Inloppshöjd

263 m

Kraftverkshöjd

4,0 m

Fallhöjd

259 m

Produktion

19,3 GWh
Detta motsvarar ström till 1206 hushåll.