Skorgeelva kraftverk

Skorgeelva kraftverk ligger i Rauma kommun i Møre og Romsdal fylke.

Tekniska data

Nederbördsfält

41,4 km²

Minsta vattenflöde

Sommar: 550 l/s

Inloppshöjd

217 m

Kraftverkshöjd

17,0 m

Fallhöjd

199 m

Produktion

21,4 GWh
Detta motsvarar ström till 1338 hushåll.