Skjenaldsfossen kraftverk

Skjenaldsfossen kraftverk ligger i Okland kommun i Trøndelag fylke

Tekniska data

Nederbördsfält

Minsta vattenflöde

Inloppshöjd

Kraftverkshöjd

Fallhöjd

Produktion

25,8 GWh
Detta motsvarar ström till 1613 hushåll.